Vill du ha någon att prata med? Något kan ha hänt i ditt liv eller runt dig som gjort att tankar satts igång. Du kanske vill gå vidare eller djupare med dig själv?

Ibland hamnar vi i svårigheter och utmaningar som gör att vi tappar fotfästet och ibland även känslan av meningsfullhet i tillvaron. Vi kanske upplever att vi inte längre fungerar på ett optimalt sätt i förhållande till oss själva, våra närstående eller vår omgivning. Det är inte ovanligt att vi i en sådan situation upplever att vi saknar perspektiv och verktyg för att komma vidare och vi kan då fastna i en känsla av maktlöshet eller uppgivenhet.

Vill du få hjälp? Kanske kan vi två tillsammans nå ett mål för dig.